Termékek Menü

Olvasósarok - Írások szentekről

Szentekről készült írások és méltatások.
Dr. Torgyán Atilla

„A fénykeresztek el fogják árasztani a földet” (Charbel atya)

„Vallásunk alapja a szeretet. Ez a szeretet arra kötelez minden keresztényt, hogy úgy szeresse felebarátját, azaz minden embert, mint önmagát. Következésképpen felebarátjának üdvösségét éppen úgy életfeladatának tekintse, mint a sajátját. Minden kereszténynek apostollá kell lennie. Ez nem tanács, hanem parancs, a szeretet parancsa.” (Foucauld Károly)

 

„Ha az ember elgondolkodik saját életének, valamint a világot betöltő létezés kapcsolatának misztériumán, nem tehet mást, mint hogy az élet tiszteletének elvét alkalmazza a maga életére és a hatókörében levő életekre egyaránt. E tisztelet fogja alapját képezni az élet és a világ erkölcsi igenlésének, mely tetteiben is megnyilvánul majd. Léte összehasonlíthatatlanul nehezebb lesz, mint amikor csak önmagának élt, de egyben sokkal termékenyebb, szebb és boldogabb is. A vegetálás helyett megismeri az igazi életet. Az életről és a világról való elmélkedés tehát szükségszerűen az élet tiszteletének elvéhez vezet. Semmiféle más következtetést nem lehet levonni belőle. „ (Albert Schweitzer) 
 

"A szemet-szemért vakítja meg az egész világot." (Gandhi)

 

„Nekem az a Mennyország, hogy jót tehetek a Földön.” (Lisieux-i Szent Teréz)

 

Tanács a zarándokoknak:​ aki szeretné meglátogatni Pio atya életének állomásait, szülőhelyén, Pietrelcinában kezdje útját. Itt vérteződjön föl, hangolódjon Pio atyára, és töltekezzen fel a tiszta természetben, ahogyan az atya is tette. Járja be az úgynevezett „kis Camino”-t (kb. 3 órás séta), amely végigvezet az atya pietrelcinai életeseményeinek fő helyszínein. Majd ezt követően induljon el a Gargano hegyre, San Giovanni Rotondóba. Itt, bár nagy a zsibvásár, az egész várost hatalmas, lelkesítő öröm hatja át. A hely központjai a szent sír és a templom, ahol érdemes minél többet időzni.

A fatimai jelenések 100. évfordulójára

Az emberiség Krisztus után 2000 évvel különös állapotba jutott. Sokan, túl sokan élik az életüket teljes elkeseredettségben, hitüket, reményüket vesztve az Égiek felé. Arra törekednek, hogy minél rövidebb idő alatt minél több élvezetet préseljenek ki a mindennapokból, és így elfelejthessék testi-lelki nyomorúságukat. Emberek milliói élnek így, napról napra, kínok között, az érzéki gyönyörbe és az élvezetekbe menekülve. Mintha bosszú és kompenzálás lenne mindez azért a sok hányattatásért és szenvedésért, amely az eonok során érte az embert. Tömegek fordulnak el az Égtől, míg az érzéki élet múló örömeit tárt karokkal fogadják. Pedig az Ég már békejobbot nyújtott...

10 év a Gulágon

„Én nem diákokat fogok tanítani, ahogy elterveztem. Nekem az lesz a dolgom, hogy tartsam a lelket fogolytársaimban. Ez volt a hivatásom a lágerben tíz évig. Ezért voltam én a legboldogabb ember az egész Szovjetunióban, mert rám talált az életfeladatom.” (Placid atya)