Termékek Menü

Olvasósarok - Írások szentekről

Szentekről készült írások és méltatások.
Szent Szerafim egyszerre volt tisztánlátó pap, aki a szeretet által egyesülve belelátott az emberi lelkekbe, sőt, ismerte a modern korba átlépő ember összes lelki nyűgét; illetve a legnagyobb egyszerűségben, kis kunyhóban élő remete, aki a világtól teljesen elzárkózott.
Dr. Torgyán Attila
Szent Szerafim egyszerre volt tisztánlátó pap, aki a szeretet által egyesülve belelátott az emberi lelkekbe, sőt, ismerte a modern korba átlépő ember összes lelki nyűgét; illetve a legnagyobb egyszerűségben, kis kunyhóban élő remete, aki a világtól teljesen elzárkózott. 
Dr. Torgyán Atilla

„A fénykeresztek el fogják árasztani a földet” (Charbel atya)

„Ha az ember elgondolkodik saját életének, valamint a világot betöltő létezés kapcsolatának misztériumán, nem tehet mást, mint hogy az élet tiszteletének elvét alkalmazza a maga életére és a hatókörében levő életekre egyaránt. E tisztelet fogja alapját képezni az élet és a világ erkölcsi igenlésének, mely tetteiben is megnyilvánul majd. Léte összehasonlíthatatlanul nehezebb lesz, mint amikor csak önmagának élt, de egyben sokkal termékenyebb, szebb és boldogabb is. A vegetálás helyett megismeri az igazi életet. Az életről és a világról való elmélkedés tehát szükségszerűen az élet tiszteletének elvéhez vezet. Semmiféle más következtetést nem lehet levonni belőle. „ (Albert Schweitzer) 
 
Tanács a zarándokoknak:​ aki szeretné meglátogatni Pio atya életének állomásait, szülőhelyén, Pietrelcinában kezdje útját. Itt vérteződjön föl, hangolódjon Pio atyára, és töltekezzen fel a tiszta természetben, ahogyan az atya is tette. Járja be az úgynevezett „kis Camino”-t (kb. 3 órás séta), amely végigvezet az atya pietrelcinai életeseményeinek fő helyszínein. Majd ezt követően induljon el a Gargano hegyre, San Giovanni Rotondóba. Itt, bár nagy a zsibvásár, az egész várost hatalmas, lelkesítő öröm hatja át. A hely központjai a szent sír és a templom, ahol érdemes minél többet időzni.

10 év a Gulágon

„Én nem diákokat fogok tanítani, ahogy elterveztem. Nekem az lesz a dolgom, hogy tartsam a lelket fogolytársaimban. Ez volt a hivatásom a lágerben tíz évig. Ezért voltam én a legboldogabb ember az egész Szovjetunióban, mert rám talált az életfeladatom.” (Placid atya)

„Mi mások javáért és az Úr dicsőségéért dolgozunk, nem pedig a magunk örömére és élvezetére. Nem számít, hogyha megbántanak bennünket. Urunk sokkal nagyobb gyötrelmeket és megaláztatásokat szenvedett el azért, hogy megváltson bennünket.”

„Nézd, hogy a nemes lélek úgy növekszik a szenvedésben, mint a rózsa az édes májusi harmatban. A szenvedés létrehoz, bölccsé és tapasztalttá tesz. Mit is tud az ember, aki nem szenvedett?” (Seuse Henrik)

Vannak emberek, akik egyetlen nagy cselekedet miatt jönnek a világra. Egész életük felkészülés erre a nagy tettre, és életüket hitelessé ez a tiszta, felelős cselekedet teszi. Sokan vannak, akik évtizedeken át várakoznak, hogy eljöjjön az „ő órájuk”, melynek során tetteikkel tehetnek hitvallást mindamellett, amiben hisznek. Ilyen ember volt az, akit Nepomuki János néven ismerünk.