Termékek Menü

Visszáru/Elállási jog

Elállási jog

A) A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást, ill. a rendelt termék(ek) átvételét megelőzően a vásárlástól elállni. A vevőt ebben az esetben semmilyen költség nem terheli.

B) A vevő az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállási határidő attól a naptól számított 8 nap elteltével jár le, amelyen a vevő vagy az általa megjelölt személy a futárszolgálattól átveszi a csomagot. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Az Etalon Film kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik. A vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel példányára vonatkozóan, ha az átadást követően a csomagolást felbontotta.

Az elállást írásban kell az etalonkiado@etalonkiado.hu címre megküldeni. Az áru visszaszolgáltatását követően az Etalon Film köteles a vevő által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni (Az átvételi módból származó és a vevő által kifizetésre kerülő szállítási és csomagolási költség a vevőt terheli, az nem kerül visszafizetésre.). A visszatérítést mindaddig visszatarthatja az Etalon Film, amíg részére a termék nem érkezett vissza. A vevő köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási szándékának közlésétől számított 8 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vevő viseli.

C) Szállítástól való elállás joga. Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, ill. a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a vevőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.