Termékek Menü

Szűz Mária

Szűz Mária

A mai Izrael, ? – Kr. u. 56

 

Szűz Mária Jézus anyjaként a kereszténység legfőbb szentje, aki Jézus Krisztus 12 női tanítványa közé tartozott. A vallásos világ az együttérzés, a könyörületesség és a védelmező anyai szeretet megtestesülését tiszteli benne. Máriát mint Jézus édesanyját minden egyes keresztény irányzat kiemeli, és a kereszténység alapítói között tartja nyilván.

Már az Ószövetségben is találhatóak jövendölések a világ Megváltójának anyjáról, aki gyermekének Betlehemben fog életet adni. Szokták őt Kisboldogasszonynak és Istenszülő Máriának is nevezni, míg egyes hagyományok Napba öltözött asszonynak hívják.
 

Az evangéliumokban – a kereszténység legfontosabb kanonizált irataiban –, és az apokrif szövegekben is találhatunk adatokat Mária életével kapcsolatosan, de születéséről és gyermekkoráról csak az apokrif források írnak.
 

Gazdag családban született Joákim és Anna gyermekeként. Az idős házaspárnak nagyon sokáig nem született gyermeke, ám imádságuk és könyörgésük végül meghallgatásra talált, és maga az Úr angyala jelentette be nekik, hogy gyermekáldásban lesz részük. Mária különös képességekkel megáldott leány volt, aki 12 évesen szüzességi fogadalmat tett. Már gyermekként is gyakran ragyogta be fényesség, sőt, egyes iratok szerint hosszú ideig egyáltalán nem volt szüksége fizikai táplálékra.

Máriának mint templomi szűznek gyámot rendeltek ki egy József nevű ács személyében. A gyámság ideje alatt fogant meg Jézus, édesanyjához hasonlóan szeplőtelen fogantatással. A történésekről mind József, mind pedig Mária égi hírnöktől, Gábriel arkangyaltól szerzett tudomást.
A szüzességi fogadalom miatt Máriának és Józsefnek méregpoharat kellett kiinnia azzal a célzattal, hogy ha életben maradnak, igaznak találtatnak az Úr előtt. Miután kiállták a próbát, számtalan csodás esemény követte egymást, míg Mária Betlehem városában meg nem szülte gyermekét, Jézust, akit nemcsak a kereszténység, hanem számos más vallás is Isten Fiának tart.

Ezek után a kiscsalád rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül. Miután Heródes – a római uralom alatt álló júdeai tartomány uralkodója – Jézust már gyermekként is veszélyesnek tartotta, Mária és József gyermekükkel Egyiptomba menekült.
Amikor Jézus 12 esztendős lett, visszatértek Názáret városába, majd József halálát követően Mária Kafarnaumba költözött.

Jézus 30 éves korában kezdte meg nyilvános működését; édesanyja kísérte őt, s a háttérből figyelve követte életének fő eseményeit. Ott volt a kánai menyegzőn, és tartotta a kapcsolatot Jézus tanítványaival is. Miután Jézust halálra ítélték, vele volt az utolsó nap minden eseményénél. Gyermekének halálakor ott állt a kereszt alatt a Golgotán, és részt vett a pünkösdi eseményekben is.
Nagy szerepe volt a tanítványok összefogásában és a krisztusi tanok elterjesztésében. Segített megszervezni az első keresztény gyülekezetet, és tanácsokkal, illetve útmutatással látta el az első keresztényeket.

Krisztus után 46-ban szellemi társával, János apostollal Efezoszba költözött. Ezután főleg innen irányították Jézus tanítványainak körét. Az ebben az időszakban végzett munkájával lefektette az úgynevezett Mária-kereszténység alapjait. Krisztus után 56-ban halt meg Efezoszban.

Az évi 19 Mária-ünnep közül augusztus 15-e, Nagyboldogasszony napja a legismertebb.

Mária rendkívüli hatással volt a világra, ezért a Föld számos országában óriási népszerűség övezi őt. Sokan hiszik, hogy jelenlétével óvja-segíti a világot. Több ezer templomot ajánlottak föl neki, és jelenéseinek (például Lourdes, Fatima és Medzsugorje), valamint életének helyszínei ismert zarándokhelyekké váltak. Számtalan kutató vizsgálta a Mária-jelenéseket, melyek üzenete összecseng: Mária aggódva kéri az embereket, hogy lépjenek a szeretet és a könyörületesség útjára.

Imádkozzatok, imádkozzatok sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért. Sok lélek azért kerül a pokolba, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzék értük.” (részlet Szűz Mária egyik fatimai üzenetéből)

Ha az emberek megfontolnák, hogy mi az örökkévalóság, mindent megtennének, hogy életüket megváltoztassák…” (részlet Szűz Mária egyik fatimai üzenetéből)

Az idők egyre vészterhesebbé válnak… De hát én Anyátok vagyok, aki szeretné megmenteni gyermekeit. Hallgatag szeretettel közbenjárok értetek, hogy megvédjelek. Csak imát kérek, és azonnal jelen vagyok, hogy elfogadjam azt, ahol gyermekeim és papjaim csendben és rejtekben imádkoznak, és áldozatot hoznak értem…” (részlet Szűz Mária egyik Montichiariban feljegyzett üzenetéből)

,,Imádkozzatok a békéért a szívetekben, majd a békéért a családotokban. Ezt az Istentől kapott békét azután elvihetitek az egész világnak, hogy az én békém művelői legyetek a Földön.” (Mária medzsugorjei üzeneteiből)

,,Adjátok át magatokat Istennek, hogy meggyógyíthasson, megvigasztalhasson és megbocsájthasson mindent, ami akadályozza bennetek a szeretetet. Isten így alakíthatja majd életeteket, hogy növekedhessetek a szeretetben.'' (Mária medzsugorjei üzeneteiből)

Forrás: Az emberiség fáklyavivői című könyv 1. kötete.

 

A 3 kötetes valláslexikon-sorozat az emberiség szellemiségét meghatározó vallásalapítók, kiemelkedő hatású szentek és szellemi tanítók életét mutatja be. A sorozat kedvezményesen megvásárolható webáruházunkban. Ára: 23.990 Ft HELYETT 19.990 Ft!

https://www.keresztenyfilmek.hu/product_root-117/az-emberiseg-faklyavivoi-konyvek/az-emberiseg-faklyavivoi-konyvsorozat-vallastorteneti-lexikon-3-kotet

Szeretettel ajánljuk az Édesanyám című csodálatos könyvet, Jézus édesanyjának, Szűz Máriának az életrajzát, melyet korának népszerű írónője Blaskó Mária gyermekeknek írt, minden korosztály számára.

https://www.keresztenyfilmek.hu/blasko-maria-edesanyam-1729