Termékek Menü

Katolikus Egyházi Ünnepek - Február

Urunk bemutatása

Gyertyaszentelő Boldogasszony 

Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Szűz Mária Jézus születése után 40 nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.

Mózes törvénye szerint felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvényében meg van írva: ,,Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve' [Kiv 13,2.12], és hogy áldozatot mutassanak be, amint az Úr törvénye mondja: ,,Egy pár gerlicét vagy két galambfiókát' [Lev 12,8]. Jelen volt az agg Simeon is, aki Jézust a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte. Innen ered a gyertyaszentelés szokása.

A szentelt gyertya, mint Jézus Krisztus jelképe az egyik legrégebbi szentelmény. A szentmise a gyertyák megszentelésével kezdődik, és a gyertya a keresztelésig az újszülött mellett világított. A néphit szerint a gyertya a születéstől a koporsóig elkísérte az embert, így gyertyát gyújtottak pl. az újszülött mellett, de a súlyos beteg mellett szintén.

Jeruzsálemben már a IV. századtól kezdve ünnepelték ezt a napot, és a II. vatikáni zsinat óta az Úr ünnepeként tartják számon. 


A lourdes-i jelenés

A massabielle-i barlangnál, Lourdes mellett található a világ egyik leghíresebb zarándokhelye, ahol 1858. febr. 11-én egy szegény, tanulatlan pásztorlánynak, Soubirous Bernadettnek megjelent a Szent Szűz.

A 14 éves kislánynak ugyanezen év július 16-áig összesen 18 látomása volt. ,,Imádkozz a bűnösökért!'' ,,Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!'' ,,Mondd meg a papoknak, azt akarom, hogy itt kápolnát építsenek nekem.'' ,,Körmenetben jöjjetek ide.'',,Menj, igyál a forrásból, és mosdj meg a vizében!''Március 25-én az ismeretlen „Hölgy” a nevét is elárulta: Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.

A hír gyorsan terjedt és egyre többen látogattak el a jelenés helyére. A barlangnál fakadt forrás vizénél pedig csodálatos gyógyulások történtek. A jelenéseket és a megmagyarázhatatlan gyógyulásokat mind az egyház, mind a világi hatóságok eleinte ellenségesen fogadták, Bernadettnek sokat kellett szenvednie, faggatták, vádolták. 1862 és 1876 között felépült a bazilika a forrás feletti sziklára.

A barlangba, a jelenések helyére pedig Bernadett útmutatásával elkészült a Szűzanya márvány szobra. A forrás mellé fürdő épült, ahol a zarándokok bűnbánati tisztító fürdőt vehetnek.

A Tarbes-i egyházmegyében ünnepelték először, majd 1907-ben a jelenések 50. évfordulóján X. Piusz pápa kiterjesztette az ünneplést. Ezen a napon tartjuk II. János Pál pápa rendelete szerint a betegek világnapját is. 


Szent Péter apostol székfoglalása

Az egyik legrégebbi egyházi naptár, a Depositio Martyrum már 354-ben jelzi ezt az ünnepet, mint Péter tanító székének ünnepét, az apostolra alapított Egyház egységének kifejezésére. Péter apostol az angyal segítségével csodálatos módon megszabadult Heródes börtönéből, majd Antiochiába ment. Eddigre már sok hívő volt, akiknek Szent Péter lett az első püspökük. Antiochiai székfoglalását ünnepeljük ezen a napon, itt nevezték először a Krisztus-hívőket keresztényeknek.

Jézus Krisztus Szent Péter apostolnak mondta: „Te, Péter, azaz kőszikla vagy és erre a sziklára építem Anyaszentegyházamat.” … „Legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat.”

 


Szent Mátyás apostol

Mátyás apostol, Szent Mátyás (nevének jelentése: „Az Úr ajándéka.”) az Apostolok cselekedetei szerint az áruló Júdás helyére választott apostol.

Életéről keveset tudni, feltehetően Palesztinában és Etiópiában hirdette az evangéliumot, és az 1. század végén halt meg.

Az apostolok két jelölt közül választották ki Mátyást, és őt sorolták az apostolok közé: ,,Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt- kelt, kezdve János keresztségétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról''.  Az apokrif András és Mátyás cselekedetei állítása szerint a missziós területek elosztása alkalmával ,,az emberevők országa'' jutott neki, ahol megvakították, börtönbe vetették, de Isten visszaadta látását és András csodálatos módon kiszabadította.

A vértanúhalált állítólag lefejezés útján szenvedte el, ezért az ábrázolásokon bárddal látható.

A keresztény mészárosok és ácsok védőszentje.

 

 

<< JANUÁRMÁRCIUS >>