Termékek Menü
0

Olvasósarok - Írások szentekről

Szentekről készült írások és méltatások.
2017-10-09 10:24:00

A fatimai jelenések 100. évfordulójára

Az emberiség Krisztus után 2000 évvel különös állapotba jutott. Sokan, túl sokan élik az életüket teljes elkeseredettségben, hitüket, reményüket vesztve az Égiek felé. Arra törekednek, hogy minél rövidebb idő alatt minél több élvezetet préseljenek ki a mindennapokból, és így elfelejthessék testi-lelki nyomorúságukat. Emberek milliói élnek így, napról napra, kínok között, az érzéki gyönyörbe és az élvezetekbe menekülve. Mintha bosszú és kompenzálás lenne mindez azért a sok hányattatásért és szenvedésért, amely az eonok során érte az embert. Tömegek fordulnak el az Égtől, míg az érzéki élet múló örömeit tárt karokkal fogadják. Pedig az Ég már békejobbot nyújtott...

2017-05-02 08:00:00

10 év a Gulágon

„Én nem diákokat fogok tanítani, ahogy elterveztem. Nekem az lesz a dolgom, hogy tartsam a lelket fogolytársaimban. Ez volt a hivatásom a lágerben tíz évig. Ezért voltam én a legboldogabb ember az egész Szovjetunióban, mert rám talált az életfeladatom.” (Placid atya)

2017-04-28 11:56:00

„Mi mások javáért és az Úr dicsőségéért dolgozunk, nem pedig a magunk örömére és élvezetére. Nem számít, hogyha megbántanak bennünket. Urunk sokkal nagyobb gyötrelmeket és megaláztatásokat szenvedett el azért, hogy megváltson bennünket.”

2017-04-19 15:33:51

„Nézd, hogy a nemes lélek úgy növekszik a szenvedésben, mint a rózsa az édes májusi harmatban. A szenvedés létrehoz, bölccsé és tapasztalttá tesz. Mit is tud az ember, aki nem szenvedett?” (Seuse Henrik)

2017-04-11 09:00:00
Vannak emberek, akik egyetlen nagy cselekedet miatt jönnek a világra. Egész életük felkészülés erre a nagy tettre, és életüket hitelessé ez a tiszta, felelős cselekedet teszi. Sokan vannak, akik évtizedeken át várakoznak, hogy eljöjjön az „ő órájuk”, melynek során tetteikkel tehetnek hitvallást mindamellett, amiben hisznek. Ilyen ember volt az, akit Nepomuki János néven ismerünk.
2017-04-05 16:00:00

Adni a feleslegből majd a nem feleslegből. Könnyen mondjuk ki ezeket a szavakat, de egészen más minőség az, ha valaki élete minden cselekedetével ezt igazolja. János pedig – az ember akit később Mathai Szent Jánosként jegyeztek be a kereszténység nagy alakjai közé – szembe találkozván az élet fő kérdéseivel, úgy döntött, hogy másokért szeretne élni. 

2017-03-28 15:46:00
„Csodálatos Isten az Ő szentjeiben.”
2017-03-21 08:20:00
„Mikor gyerek voltam el-elmentem a faluvégi kovácsműhelybe. Ott pokolian izzított a fújtató. Nem lelkesített a kalapács, amely mindig csak ütött. De szerettem, megértéssel néztem az üllőt, amely állta a kalapácsot és nem ütött vissza és minden ütésre keményebb lett...” Mindszenty maga saját gyermekkoráról jegyezte le ezt a szimbolikus és egész életét előrevetítő történetet. 
2017-03-14 14:45:00
„Ne feledd el: te azért jöttél a zárdába, és semmi másért, mint hogy mindnyájan nyomorgassanak, és alkalmat adjanak neked az önmegtartóztatásra…légy olyan, mint egy szobor, melyet az egyik kifarag, a másik megfest, a harmadik pedig aranyozással lát el..” Keresztes Szent János
2017-03-08 16:04:37
Prohászka Ottokár a nagy magyar hittudós és szociális apostol, a 20. századi egyháztörténet egyik legkiemelkedőbb alakja, akit Mindszenty bíboros „a szentlélek gyönyörűséges hárfájának” és „a haza vezető tűzoszlopának” is nevezett.